• 0951-77080
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Mån - Fre 7 - 16, Lunch 11 - 12

LARM OCH ÖVERVAKNING

Installation av larm & övervakningssystem

Med säkerhet inom elteknikbranschen menar man så kallad elteknisk säkerhet som innefattar brandlarm, inbrottslarm, passagesysten, CCTV (kameraövervakning) och drift- och larmöverföring.

Vi installerar larm och övervakningssystem i hus, bostadsrätter, fritidshus, hyresfastigheter, industrilokaler, kontorslokaler, restauranger och butiker.

Driftslarm

Ett driftslarm har till uppgift att övervaka temperatur, tryck, flöde, fuktighet, värme, kyla osv.

Det kan till exempel gälla processer, dataservrar, frys- / kylanläggning, värmepanna, pumpanläggningar eller hiss.

Med ett driftslarm installerat kan man onöödiga skador och i många fall långa och kostsamma driftsstopp.

Inbrottslarm & Hemlarm

Inbrottslarmets största uppgift är att fungera preventivt. Skulle det ändå bli ett inbrott krävs att driftsäkerheten är tillförlitlig. Då är larmets uppgift att förhindra angrepp samt att väktare och polis tillkallas

Erfarenheten visar att inbrottslarm är det effektivaste sättet att förebygga inbrott. Med väl utprovad systemuppbyggnad och med godkända produkter samt en rätt utförd projektering kan du sova gott om natten.

Brandlarm & Brandindikering

En brandincident på ett företag är det mest alvarliga som kan drabba er verksamhet. Ett brandlarm som upptäcker branden på ett tidigt stadium är därför oerhört viktigt.

Brandindikering är en anläggningstyp som i sin grund fungerar på samma sätt som ett automatiskt brandlarm men är betydligt enklare och som ofta finns som en integrerad del i en inbrottslarmanläggning. Sammanfattningsvis kan man säga att brandindikering är en betydligt enklare och billigare anläggningstyp än automatiskt brandlarm.

Kameraövervakning

Syftet med kameraövervakning är att avskräcka från brott, men om ett brott skett ska det ge möjlighetatt fastställa händelseförlopp och att indentifiera personer och objekt.

Vi har god kännedom om vilka övervakningssystem som är tillförlitliga och vi installerar och utför service på samtliga typer av kameraövervakningssystem

ETABLERAD ELFIRMA I STORUMAN

ELINSTALLATIONER OCH ELSERVICE FÖR HEM OCH FÖRETAG

Kontakt

Rallargränd 5
92331 Storuman
Tel: 070-33 22 435
Fax: 0951-770 80
selab@storumansel.se

Ordinarie öppettider

Måndag - Fredag 07:00 - 16:00
Lunch: 11.00 - 12:00
Image
Image