• electrical-installation
  • electrical-installation1
  • elservice storuman
  • electrical-installation3

Elinstallationer av kunniga elektriker vid nybyggnationer eller ombyggnationer

Vi utför elinstallationer för alla typer av ändamål och åtar oss uppdrag som underentreprenör eller totalentreprenör vid nyinstallationer och ombyggnadsinstallationer.

Vi har elektriker med kompetens inom områdena bygg, tillverkningsindustri och processindustri och som behärskar styrteknik, reglerteknik och belysning.

Elinstallationer Bygg & Bostäder

Elinstallationer Restauranger

Vi erbjuder alla typer elinstallationer och teleinstallationer vid nybyggnationer, tillbyggnad och reparationer av villor, fritidshus, garage, uterum samt övriga utrymmen. Vi är KNK-certifierade. Vi erbjuder allmänna elinstallationer, installation av belysningsarmaturer oavsett typ, installation larm och kamera-övervakning, elinstallation av köksutrustning

Elinstallationer Verkstäder

Elinstallationer Kontor

Vi erbjuder allmänna elinstallationer, tele-installationer, belysning, högspänningskraft samt telekommunikation och datakommunikation. Vi erbjuder allmänna elinstallationer, installation av ergonomisk belysnings-armaturer, installation larm och kameraövervakning, datanät och fibernät

Elinstallationer Butiker

 

 
Vi erbjuder allmänna elinstallationer, installation av ergonomisk belysningsarmaturer oavsett typ, installation larm och kameraövervakning